Lorem ipsum
 • Училище ”Константин Фотинов” (Трета прогимназия)
  • Училище ”Константин Фотинов” - фасада към улицата
  • Поглед по бул. Хр. Ботев
  • Ъгълът към ул. Иларион Макариополски
  • Поглед към училищния двор
  • Физкултурен салон - част от фасадата
  • Главния вход
  • Фрагмент от входа
  • Детайл
  • Фрагмент от оградата
  • Подова настилка