Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.24
 
Other Titles:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de Medecine-Veterinaire, t.24
 
Date of Issue:
1948
 
Publisher:
Университетска печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Иванов, Ничо. Влиянието на някои аналептици върху нивото на калция, алкалирезервите и кръвната захар, 1-15; Попов, П. Разпределение на някои сулфаниламиди и на ацетанилида в тялото, 17-41; Герасимов, Л. Бацилоносителството за bact. Diphtheriae при животни и връзката на инфектирането и заболяването при хората с бацилоносителството на конете, 43-60; Ников, Светослав и Хр. Лалов. Един случай от кръвоизлияние в ректума при говедо, 61-66; Тошков, Ал. И М. Петричев. Върху механизма на антраксната септицемия, 67-93; Диков, Гр. Организацията на надзора върху хранителните продукти от животински произход у нас, 95-131; Матов, Константин. Върху лабораторните методи за диагностициране на трихинелозата, 133-182; Захариев, Цанко. Салмонелни бактерии в здрави заклани свине, 183-189; Хаджидимитров, П. Резултатите от досегашните опити за подобрение на овцевъдството ни чрез кръстосване с чужди раси, 191-257; Христов, Емил. Един случай на салмонелна токсикоинфекция, предизвикана от пачи яйца, 259-263; Москов, М., З. Горанов и И. Калми. Влияние на новокаина върху периферните нерви, 265-276; Радев, Т. Принос към въпроса за действието на уретана върху кръвотворния процес, 277-284; Вишняков, Юрий. Опит за масова интратрахеална терапия при овчата диктиокаулоза у нас, 285-301; Калъпов, Иван. За предмета и метода на съдебната ветеринарна медицина, 303-356; Йорданов, М. И М. Панайотова. Върху добива, технологията и състава на паламуда (Sarda sarda Bl), 357-404; Димитров, Дим. И Ст. Петров. Влиянието на слънчогледовия и на царевичния шрот върху продуктивността на млечни крави и развитието на растящи телета, 405-433; Тодоров, Тодор. Върху реакцията за свързване на комплимента при диагностиката на трихинелозата, 435-460; Русев, Владимир. Влиянието на лентина върху броя на еритроцитите и ретикулоцитите в периферната кръв, 461-481; Димитров, Никола. Значение на кръвната картина за диагнозата на чумата по свинете, 483-509; Кръстев, Л. Принос към проучването на артериите на козата, 511-520; Димитров, Колю. Положението на диафрагмата и каудалната граница на плевралните празнини у козата, 521-538; Вригазов, Ангел. Парафинолечението във ветеринарната хирургия, 539-549; Иванов, Стефан. Върху анатомията и топографията на лимфните възли и големите лимфни съдове при козата, 551-571; Братанов, К. Върху стимулиране на млечната жлеза. Съобщение II: Изследвания върху свойствата и биологичната активност на лактотропните кръвни серуми, 573-583; Христов, Емил. Салмонелни бактерии в здрави заклани говеда, 585-594; Захариев, Цанко. Салмонерни бактерии в здрави заклани овце, 595-598