Current View
Citation link:
Title:
Синтез на флуоресцентни кумаринови производни за eнзимни субстрати : Автореферат / Теодора Цветанова Цветкова ; Науч. ръководител Тодор Делигеоргиев.
 
Creator:
Цветкова, Теодора Цветанова; Делигеоргиев, Тодор Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" направление: Хим. науки" (4.2.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Прил. органична химия 2012; Библиогр. с. 47-51; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Фармацевтична химия.; Багрилни вещества и багрилна техника [микроскопия].; Биопрепарати.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветкова, Теодора Цветанова
 
245:
Синтез на флуоресцентни кумаринови производни за eнзимни субстрати :| Автореферат /| Теодора Цветанова Цветкова ; Науч. ръководител Тодор Делигеоргиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :1.91 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
51 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" направление: Хим. науки" (4.2.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Прил. органична химия| 2012
 
504:
Библиогр. с. 47-51
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Фармацевтична химия.| Багрилни вещества и багрилна техника [микроскопия].| Биопрепарати.
 
700:
Делигеоргиев, Тодор Георгиев| науч. ръководител