Citation link:
 • Урѣдникъ на българското-то дружество "Напрѣдъкъ" въ Виена, за приемание и поддържание въспитанници за учители въ България
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • I. Какви трѣбва да бѫдать Въспитанници-тѣ
   • [с. 3]
  • II. Начинъ за избирание на въспитанници-тѣ
   • [с.] 4
  • III. Условия за приемание-то на въспитанници-тѣ
   • [с.] 5
  • IV. Поддържка на въспитанници тѣ
  • V. Длъжности на въспитанници-тѣ
   • [с.] 6
  • Общи забелѣжвания
   • VI. Прѣстъпвание на Урѣдникъ-тъ
    • [с.] 7
  • Заключение
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]