Citation link:
Abstract:
Портрет на Сирко Станчев.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450921
 
Subject:
1920; армейски офицер; AthPlus