Current View
Citation link:
Title:
Българската държавна традиция в земите на север от Долен Дунав (Влашка низина, Молдова и Бесарабия) от края на XII до края на XV в. : Автореферат / Тервел Жечков Попов ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова
 
Creator:
Попов, Тервел Жечков; Каймакамова, Милияна Василева науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
България история 12-15 в.; България държавно право и държавно устройство история. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001153069
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попов, Тервел Жечков
 
245:
Българската държавна традиция в земите на север от Долен Дунав (Влашка низина, Молдова и Бесарабия) от края на XII до края на XV в. :| Автореферат /| Тервел Жечков Попов ; Науч. ръководител Милияна Каймакамова
 
260:
София,| 2017.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 487.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
651:
България| история| 12-15 в.| България| държавно право и държавно устройство| история.
 
700:
Каймакамова, Милияна Василева| науч. ръководител