Citation link:
Abstract:
Д-р Любен Попов като студент в Лион.
 
Spatial:
Франция
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450215
 
Subject:
студент; лекар; AthPlus