Current View
Citation link:
Title:
Контраст-усилени магнитно-резонансни техники за визуализиране на патологии, свързани с нарушения в клетъчния редокс-статус : Автореферат / Десислава Анри Лазарова ; Науч. ръководители Румяна Бакалова-Желева, Геновева Златева.
 
Creator:
Лазарова, Десислава Анри; Бакалова, Румяна Атанасова науч. ръководител; Златева, Геновева Антонова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител е Румяна Атанасова Бакалова-Желева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки, науч. спец.: Биофизика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на кондензираната материя" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Биофизика.
 
*** *** ***
 
001:
001153411
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лазарова, Десислава Анри
 
245:
Контраст-усилени магнитно-резонансни техники за визуализиране на патологии, свързани с нарушения в клетъчния редокс-статус :| Автореферат /| Десислава Анри Лазарова ; Науч. ръководители Румяна Бакалова-Желева, Геновева Златева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.879 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
45 с. :| с цв. диагр., ил. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител е Румяна Атанасова Бакалова-Желева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.1. Физ. науки, науч. спец.: Биофизика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Физика на кондензираната материя"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Биофизика.
 
700:
Бакалова, Румяна Атанасова| науч. ръководител| Златева, Геновева Антонова| науч. ръководител