Current View
Citation link:
Title:
Лидерство в глобална медийна среда : Политическо лидерство и журналистически интерпретации през първото десетилетие на XXI в. : Автореферат / Симеон Игнатов Василев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.; Leadership in the global media environment Political leadership and journalistic interpretations during the first decade of the 21st century Simeon Ignatov Vassilev
 
Creator:
Василев, Симеон Игнатов; Vasilev, Simeon Ignatov; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Международна комуникация) СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и яудиовизуална продукция" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Средства за масова информация политически проблеми.; Лидерство политически проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001138713
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василев, Симеон Игнатов
 
245:
Лидерство в глобална медийна среда :| Политическо лидерство и журналистически интерпретации през първото десетилетие на XXI в. : Автореферат /| Симеон Игнатов Василев ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
246:
Leadership in the global media environment| Political leadership and journalistic interpretations during the first decade of the 21st century| Simeon Ignatov Vassilev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 822.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Международна комуникация)| СУ " Св. Климент Охридски", Фак. по Журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация и яудиовизуална продукция"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Средства за масова информация| политически проблеми.| Лидерство| политически проблеми.
 
700:
Vasilev, Simeon Ignatov| Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител