Current View
Title:
Етнодемографската ситуация в Република България и влиянието й върху националната сигурност : Автореферат / Иван Желев Йорданов ; Науч. ръководител Климент Найденов.; Ethno-demographic situation in the Republic of Bulgaria and its impact on national security Ivan Zelev Jordanov
 
Creator:
Йорданов, Иван Желев; Jordanov, Ivan Zelev; Найденов, Климент Минев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
България население.; България национална сигурност. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "География на населението и селищата - Регионално развитие" от проф. направление 4.4. "Науки за земята" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Малцинства социологични проблеми. България; Национален въпрос и национална политика България.
 
*** *** ***
 
001:
001143533
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йорданов, Иван Желев
 
245:
Етнодемографската ситуация в Република България и влиянието й върху националната сигурност :| Автореферат /| Иван Желев Йорданов ; Науч. ръководител Климент Найденов.
 
246:
Ethno-demographic situation in the Republic of Bulgaria and its impact on national security| Ivan Zelev Jordanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.283 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
49 с. :| с цв. ил., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. "География на населението и селищата - Регионално развитие" от проф. направление 4.4. "Науки за земята"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Малцинства| социологични проблеми.| България| Национален въпрос и национална политика| България.
 
651:
България| население.| България| национална сигурност.
 
700:
Jordanov, Ivan Zelev| Найденов, Климент Минев| науч. ръководител