Current View
Citation link:
Title:
Ефективност на резидентните социални услуги за деца и младежи с увреждания : Автореферат / Пламен Николов Колев ; Науч. ръководител Бончо Господинов.
 
Creator:
Колев, Пламен Николов; Господинов, Бончо Вълков науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.4 Социални дейности СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Деца с увреждания социална работа.
 
*** *** ***
 
001:
001154298
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колев, Пламен Николов
 
245:
Ефективност на резидентните социални услуги за деца и младежи с увреждания :| Автореферат /| Пламен Николов Колев ; Науч. ръководител Бончо Господинов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл :656.6 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
40 с. :| с табл., диагр., ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.4 Социални дейности| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. Дидактика| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Деца с увреждания| социална работа.
 
700:
Господинов, Бончо Вълков| науч. ръководител