Abstract:
Сцена от пиесата ”Доктор” на Бранислав Нушич.
 
Created:
1931-1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671149
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 46К, оп. 1, а.е. 5.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld