Citation link:
Abstract:
Мара Пенкова, актриса
 
Created:
1934
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Иван Пенков
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450331
 
Subject:
актриса; портрет; костюм; AthPlus