Citation link:
  • Дунав от гледище на съвременното речно конвенционално право /Н. Недев, капитан II-и ранг от флотата на Н. Величество.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев