Current View
Citation link:
Title:
Биология и екология на зеления гущер Lacerta viridis и ливадния гущер Lacerta agilis в Софийското и Пловдивското поле : Автореферат / Атанас Петров Грозданов ; Науч. ръководител Даниело Цолов Пешев.
 
Creator:
Грозданов, Атанас Петров; Пешев, Даниело Цолов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Гущери екология България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Грозданов, Атанас Петров
 
245:
Биология и екология на зеления гущер Lacerta viridis и ливадния гущер Lacerta agilis в Софийското и Пловдивското поле :| Автореферат /| Атанас Петров Грозданов ; Науч. ръководител Даниело Цолов Пешев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 3,84 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
48 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Зоология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Гущери| екология| България.
 
700:
Пешев, Даниело Цолов| науч. ръководител