Current View
Citation link:
Title:
Сърцето като център на цялостния живот на човека (богословско-психологическо изследване) : Автореферат / Борянка Нанова Вутева ; Науч. ръководител Димо Пенков ; Рец. Клара Асенова Тонева, Нина Иванова Димитрова.; "The heart as the center of the whole life of man" (theological-psychological study) Borianka Nanova Vuteva
 
Creator:
Вутева, Борянка Нанова; Vuteva, Borjanka Nanova; Пенков, Димо Кръстев науч. ръководител; Стаматова, Клара Асенова рец.; Димитрова, Нина Иванова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 "Религия и теология", науч. спец. - Психология на религията СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Ист. и сист. богословие" 2020; Библиогр. под линия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Религия психологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001177665
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вутева, Борянка Нанова
 
245:
Сърцето като център на цялостния живот на човека (богословско-психологическо изследване) :| Автореферат /| Борянка Нанова Вутева ; Науч. ръководител Димо Пенков ; Рец. Клара Асенова Тонева, Нина Иванова Димитрова.
 
246:
"The heart as the center of the whole life of man" (theological-psychological study)| Borianka Nanova Vuteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 586.8 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
43 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 "Религия и теология", науч. спец. - Психология на религията| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Ист. и сист. богословие"| 2020
 
504:
Библиогр. под линия
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Религия| психологични проблеми.
 
700:
Vuteva, Borjanka Nanova| Пенков, Димо Кръстев| науч. ръководител| Стаматова, Клара Асенова| рец.| Димитрова, Нина Иванова| рец.