Citation link:
 • [Болгарска аритметика 1845]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Допълнителен лист 1r]
   • [Допълнителен лист 1v]
   • [Допълнителен лист 2r]
   • [Допълнителен лист 2v]
   • [Допълнителен лист 3r]
   • [Допълнителен лист 3v]
   • [Допълнителен лист 4r]
   • [Допълнителен лист 4v]
   • [Допълнителен лист 5r]
   • [Допълнителен лист 5v]
   • [Липсват страници]
  • Часть перва
   • [Що сѧ говори Аритметика?]
    • [с. 1]
   • Заради численіето (броеніето)
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • [За цѣлитѣ числа]
    • Приложеніе
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Изѧтіе
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Множеніе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • Дѣленіе
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
   • За дробеніѧта
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • Приложеніе
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
    • Изѧтіе
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • Множеніе
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Дѣленіе
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
   • Десетни дробеніѧ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • Приложеніе
     • [с.] 54
    • Изѧтіе
     • [с.] 55
    • Множеніе
     • [с.] 56
     • [с.] 57
    • Дѣленіе
     • [с.] 58
     • [с.] 59
   • Ради смѣшенныте числа
    • [с.] 60
    • Приложеніе
     • [с.] 61
    • Изѧтіе
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • Множеніе
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Дѣленіе
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
   • Заради силыте и корените на числата
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • Заради изведеніето на четвероՃголныте корени
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Заради Кивическіа корень
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
  • [Часть втора]
   • Ради сравненіе или разность
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Тройно правило
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • Сложено тройно правило
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
   • СодрՃжество
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
   • Правило на сокращеніето
    • [с.] 130
   • Правило на смѣшеніѧта
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
   • Правило на размѣненіето
   • Описаніе рѣчеи съ цифры числiтелны
    • [с.] 138
    • За да сѧ намѣри нѣкое число като го намысли нѣкой
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • Заради намѣрՃваніето колко пары иматъ троица человѣцы въ кесіите си
     • [с.] 143
     • [с. 144]
  • Описаніе родолюбивыхъ и желающихъ болгарскаго просвѣщеніѧ спомоществователеи
   • [с. 145]
   • [с. 146]
   • [с. 147]
   • [с. 148]
   • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Допълнителен лист 1r]
   • [Допълнителен лист 1v]
   • [Допълнителен лист 2r]
   • [Допълнителен лист 2v]
   • [Допълнителен лист 3r]
   • [Допълнителен лист 3v]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]