Current View
Citation link:
Title:
Покровителство, автономия, суверенитет - политическата култура на възрожденския елит от първата половина на XIX век : Автореферат / Ваня Николова Рачева ; Науч. ръководител Пламен Димитров Митев.
 
Creator:
Рачева, Ваня Николова; Митев, Пламен Димитров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
България история 19 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2017; Библиогр. с. 26-27; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Елит история. България
 
*** *** ***
 
001:
001151857
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рачева, Ваня Николова
 
245:
Покровителство, автономия, суверенитет - политическата култура на възрожденския елит от първата половина на XIX век :| Автореферат /| Ваня Николова Рачева ; Науч. ръководител Пламен Димитров Митев.
 
260:
София,| 2017.
 
300:
27 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 456.9 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 26-27
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Елит| история.| България
 
651:
България| история| 19 в.
 
700:
Митев, Пламен Димитров| науч. ръководител