Citation link:
Abstract:
Полковник Петър Цанев с приятели.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450446
 
Subject:
армейски офицер; свободно време; излет; AthPlus