Current View
Citation link:
Title:
Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни - деца (социопрагматични аспекти) : Автореферат / Галина Любенова Бунджулова.
 
Creator:
Бунджулова, Галина Любенова
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по направление 2.1 (Филология - Бълг. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2015; Библиогр. с. 42-44; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Деца умствено развитие.; Словесна комуникация при децата.; Социолингвистика.; Предучилищно възпитание.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бунджулова, Галина Любенова
 
245:
Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни - деца (социопрагматични аспекти) :| Автореферат /| Галина Любенова Бунджулова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 635 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
44 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по направление 2.1 (Филология - Бълг. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2015
 
504:
Библиогр. с. 42-44
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Деца| умствено развитие.| Словесна комуникация| при децата.| Социолингвистика.| Предучилищно възпитание.