Abstract:
Снимка на Зорка Йорданова с близки пред дома.
 
Created:
1930-1939
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671095
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 51К, оп. 1, а.е. 173.
 
Subject:
театър; актриса; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld