Citation link:
 • Етнографско изследване и говор на с. Зелениково, Пловдивско
  • Заглавна страница
  • Скица
   • стр. 541
   • стр. 542
   • стр. 543
   • стр. 544
   • стр. 545
   • стр. 546
   • стр. 547
   • стр. 548
   • стр. 549
   • стр. 550
   • стр. 551
   • стр. 552
   • стр. 553
   • стр. 554
   • стр. 556
   • стр. 557
   • стр. 558
   • стр. 559
   • стр. 560