Current View
Citation link:
Title:
Система за изразяване на социално-личностни отношения в японския език : Автореферат / Антон Стойчев Андреев ; Науч. ръководител Бойка Цигова.
 
Creator:
Андреев, Антон Стойчев; Цигова, Бойка Елитова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по ез. и култури на Изт. Азия 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Японски език теория.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Андреев, Антон Стойчев
 
245:
Система за изразяване на социално-личностни отношения в японския език :| Автореферат /| Антон Стойчев Андреев ; Науч. ръководител Бойка Цигова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 304 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
21 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по ез. и култури на Изт. Азия| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Японски език| теория.
 
700:
Цигова, Бойка Елитова| науч. ръководител