Citation link:
 • Съдружество за памучна фабрика въ Пловдивъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Издырванія вьрху естество-то и причины-ты за боготсво-то на народи-ти
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Изобще за памука и направа на една фабрика да го прѣде и тьче въ Пловдивъ
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Съдружество за направа на една фабрика да прѣде и тьче памукъ въ Пловдивъ
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • Градъ Пловдивъ и неговата търговія
   • [с.] 37
   • [с.] 38
  • Изворъ печялба
   • [с.] 39
  • Изворъ богатство
   • [с.] 40
  • Обогатяваніе на Имперія отоманска и на жителети й
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
  • Сермія или капиталъ
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Търговскы съдружества
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Хлѣбъ и памукъ
   • [с.] 59
  • Съдружество за памучна фабрика въ Пловдивъ основано съобразно съ едно ираде отъ Н.И.В. Султанъ-тъ
  • Изложеніе за съдружеството на намучната [памучната] фабрика въ Пловдивъ
   • [с.] 60
  • Изложеніе на вѫтрѣшниты нарядбы за съдружеството на памучната фабрика въ Пловдивъ
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Обръщение към читателите]
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Къмъ честнити акціонере на съдружество за памучна фабрика въ Пловдивъ
   • [с.] 67
  • Прибавка. Желѣзенъ пѫть отъ Пловдивъ до Бургасъ
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • Съдьржаніе
   • [с. 71]
   • [с. 72]
   • [с. 73]
  • Планъ на желѣзенъ пѫть отъ Бургасъ до Солунъ презъ Пловдивъ
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]