Citation link:
 • Философъско поученіе кое то е сосъ 62. добри совѣти, и 66. умни отвѣти
  • [Липсва предната корицата]
   • [Титул]
  • [Приказки]
   • [с. 2]
  • Добри совѣти
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Ѹмни ѡтвѣти
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [Липсват с. 15-16]
  • [Липсва задната корицата]