Current View
Citation link:
Title:
Нелинейна еволюция на оптични вихрови диполи в пространството и характеризиране на свръхкъси лазерни импулси с наклонени фронтове : Автореферат / Николай Руменов Димитров ; Науч. ръководител А. Драйшу.
 
Creator:
Димитров, Николай Руменов; Драйшу, Александър Александров науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на науч. и образователна степен "доктор" в проф. направление 4.1 Физ. науки СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Квантова електроника 2014; Библиогр. с. 31-33; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Квантова електроника.; Оптика, нелинейна.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Николай Руменов
 
245:
Нелинейна еволюция на оптични вихрови диполи в пространството и характеризиране на свръхкъси лазерни импулси с наклонени фронтове :| Автореферат /| Николай Руменов Димитров ; Науч. ръководител А. Драйшу.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,24 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
33 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на науч. и образователна степен "доктор" в проф. направление 4.1 Физ. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. Квантова електроника| 2014
 
504:
Библиогр. с. 31-33
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Квантова електроника.| Оптика, нелинейна.
 
700:
Драйшу, Александър Александров| науч. ръководител