Current View
Citation link:
Title:
Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество: Автореферат / Ели Драганова Попова.
 
Creator:
Попова, Ели Драганова
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки - Информ.-търсещи системи СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Библиотекари - квалификация.; Информационно общество.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Ели Драганова
 
245:
Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество:| Автореферат /| Ели Драганова Попова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 769 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки - Информ.-търсещи системи| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Библиотекари - квалификация.| Информационно общество.