Citation link:
Abstract:
Членове на Синода на Руската православна задгранична църква. На втория ред втори от ляво на дясно - архиепископ Дамиан (Говоров).
 
Created:
1933
 
Spatial:
Сърбия, Сремски Карловци
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450458
 
Subject:
1930; духовник; AthPlus