Current View
Citation link:
Title:
Моделиране на насочването на лекарствени комплекси към клетъчни рецептори : Автореферат / Гергана Пламенова Гочева ; Науч. ръководител Анела Иванова.
 
Creator:
Гочева, Гергана Пламенова; Иванова, Анела Николова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия - Квантова химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. физикохимия 2019; Библиогр. с. 62-65; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Фармакодинамика.; Молекулна биохимия.; Мембрани.
 
*** *** ***
 
001:
001164266
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гочева, Гергана Пламенова
 
245:
Моделиране на насочването на лекарствени комплекси към клетъчни рецептори :| Автореферат /| Гергана Пламенова Гочева ; Науч. ръководител Анела Иванова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.544 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
65 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.2. Хим. науки (Теоретична химия - Квантова химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. физикохимия| 2019
 
504:
Библиогр. с. 62-65
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Фармакодинамика.| Молекулна биохимия.| Мембрани.
 
700:
Иванова, Анела Николова| науч. ръководител