Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. 102. Георги Димитров с членове на комунистическата партия на гара Елисейна.
 
Created:
1919
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160144
 
IsFormatOf:
Г ІІ 202
 
Subject:
политик; партия; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov