Current View
Citation link:
Title:
Разпределение на доходите при растяща икономика - случаят на Китай : Автореферат / Шъ Иджъ ; Науч. ръководител Георги Савов Чобанов.
 
Creator:
Шъ Иджъ; Чобанов, Георги Савов науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Coverage:
Китай стопанство. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър на спец. 05.02.01 Полит. икономия СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Жизнено равнище Китай.; Доходи Китай.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Шъ Иджъ
 
245:
Разпределение на доходите при растяща икономика - случаят на Китай :| Автореферат /| Шъ Иджъ ; Науч. ръководител Георги Савов Чобанов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 566 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
37 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", шифър на спец. 05.02.01 Полит. икономия| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Жизнено равнище| Китай.| Доходи| Китай.
 
651:
Китай| стопанство.
 
700:
Чобанов, Георги Савов| науч. ръководител