Citation link:
Abstract:
Никола Шавкулов (търговец на кожи) със съпругата си.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
семейство Сирко Станчев
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450918
 
Subject:
търговец; портрет; AthPlus