Current View
Title:
Психологически профили и хранителни навици при юноши (14-18 г.) : Автореферат / Иван Йорданов Йорданов ; Науч. ръководител Емилия Алексиева.; Psychological profiles and eating habits in adolescents (14 to 18 yrs.) Ivan Yordanov Yordanov
 
Creator:
Йорданов, Иван Йорданов; Jordanov, Ivan Jordanov; Алексиева, Емилия Борисова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 3.2 Психология (Обща психология - Психол. измерване) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Хранене отделни възрастови и социални групи.; Юноши психология.; Експериментална психология.
 
*** *** ***
 
001:
001144886
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йорданов, Иван Йорданов
 
245:
Психологически профили и хранителни навици при юноши (14-18 г.) :| Автореферат /| Иван Йорданов Йорданов ; Науч. ръководител Емилия Алексиева.
 
246:
Psychological profiles and eating habits in adolescents (14 to 18 yrs.)| Ivan Yordanov Yordanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.306 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
52 л. :| с табл., сх., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 3.2 Психология (Обща психология - Психол. измерване)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Хранене| отделни възрастови и социални групи.| Юноши| психология.| Експериментална психология.
 
700:
Jordanov, Ivan Jordanov| Алексиева, Емилия Борисова| науч. ръководител