Citation link:
 • Тѵпїкъ. церковный по чинՃ Хрістовы Великіѧ Церкве
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Преѡсвѧщеннѣишимъ свѧтымъ архіереемъ пасՃщимъ славѧнскіѧ епархіи и свѧщенное стадо ѹкрашающимъ свѧщенноначалникѡмъ[...]
   • [с. г҃]
  • Το παρον Σλαβωνικον Τυπικον μεταφρασθεν[...]
   • [с. д҃]
  • Любезнїи братїѧ Болгаре!
   • [с. е҃]
   • [с.] з҃
  • Благочестивымъ и православнымъ хрістіанѡмъ книгՃ сію ѹпотреблѧющимъ Кѡнстантінъ смиреныи прѡтоѱалтъ хрістовы великіѧ церкве ѡ Господѣ радоватисѧ
   • [с. а҃]
   • [с.] в҃
   • [с.] г҃
   • [с.] д҃
   • [с.] е҃
   • [с.] ѕ҃
   • [с.] з҃
   • [с.] и҃
  • Тѵпїкъ сіесть ѹставъ. Содержащіи все годове послѣдованіе по чинՃ хрістовы великіѧ церкве
   • [Введение]
    • [Ѡ недѣлѧхъ]
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
    • Правило о҃є ѕ҃-гѡ Свѧтагѡ Собора
    • Правило є҃і. иже въ Лаодїкіи Св. Собора
     • [с.] 5
    • Ѿ ІерՃсалімскагѡ Тѵпїка свѧтагѡ Саввы Ѡсвѧщеннагѡ
     • [с.] 6
   • Ѡ Послѣдованїи по мѣсѧцемъ празднՃемыхъ Свѧтыхъ
    • Мѣсѧцъ септемвріи
     • въ а҃-й
      • [с.] 7
      • [с.] 8
      • [с.] 9
     • Въ г҃-й, Свѧтагѡ СвѧщенномՃченика Анѳіма Єпіскопа Нїкомидійскагѡ
      • [с.] 10
      • [с.] 11
     • Въ є҃-й, Свѧтагѡ пророка Захарїи
      • [с.] 12
     • Въ ѕ҃-й, ЧՃдо Мїхаила Архїстратига
     • Въ з҃-й, Предпразднство Рождества Пресвѧтыѧ Богородицы, и Свѧтагѡ МՃченика Сѡзонта
      • [с.] 13
     • Въ и҃-й, Рождество Пресвѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 14
      • [с.] 15
      • [с.] 16
      • [с.] 17
     • Въ ѳ҃-й, Свѧтыхъ и Праведныхъ БогоѺтецъ Іѡакіма и Анны, и Свѧтагѡ МՃченика Севирїана
      • [с.] 18
     • Въ в҃і-й настоѧщагѡ мѣсѧца ѿдаетсѧ Праздникъ Богородицы
      • [с.] 19
     • Въ г҃і Памѧтъ Ѡбновленїй, и Предпразднство Воздвеженїѧ честнагѡ Креста, и свѧтагѡ свѧщенномՃченика Корнилїа Сотника
      • [с.] 20
      • [с.] 21
     • Въ д҃і-й, Всемірное Воздвеженїе Честнагѡ и Животворѧщагѡ Креста, и Ѹспенїе Свѧтыхъ Отца нашегѡ Іѡанна Патрїарха Кѡнстантїнополскагѡ ЗлатоՃстагѡ. (а҃)
      • [с.] 22
      • [с.] 23
      • [с.] 24
      • СՃббѡта по Воздвиженїи
       • [с.] 25
      • Недѣлѧ по Воздвиженїи
       • [с.] 26
     • Въ є҃і-й, Свѧтагѡ великомՃченика Нїкиты
     • Въ ѕ҃і-й, Свѧтыѧ Славныѧ ВеликомՃченицы и Всехвалныѧ Єѵфимїи
      • [с.] 27
     • Въ к҃-й, Свѧтагѡ ВеликомՃченика Єѵстаѳїа и дрՃжины егѡ
      • [с.] 28
     • Въ к҃г-й, Зачатїе Честнагѡ Славнагѡ Пророка, Предтечи и Крестителѧ Іѡанна
      • [с.] 29
     • Въ к҃д-й, Памѧтъ бывшагѡ ЧՃдесе Богоматерїю во островѣ Кѵ̈ѳирскомъ (а҃) и Свѧтыѧ ВеликопервомՃченицы и Равноапостолныѧ Ѳеклы
      • [с.] 30
     • Въ к҃є-й, Преподобныѧ Матере нашеѧ Єѵфросѵнїи
      • [с.] 31
     • Въ к҃ѕ-й, Преставленїе Свѧтагѡ славнагѡ и Всехвалнагѡ Апостола и Єѵаггеліста Іѡанна Богослова
      • [с.] 32
      • [с.] 33
    • Мѣсѧцъ октѡвріи
     • Въ ѕ҃-й, Свѧтагѡ Славнагѡ Апостола Ѳѡмы
      • [с.] 34
     • Въ ѳ҃-й, Свѧтагѡ Апостола Іакѡва Алфеова, и Преподобнагѡ отца нашегѡ Андроніка
      • [с.] 35
     • Въ и҃і-й, Свѧтагѡ Апостола и Еѵаггеліста ЛՃки
      • [с.] 36
     • Въ к҃г-й, Іакѡва брата Божїѧ
     • Въ к҃ѕ-й, Свѧтагѡ ВеликомՃченика Димитрїа Мѵ̈роточивагѡ, и воспоминанїе бывшагѡ трՃса
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
    • Мѣсѧцъ ноемвріи
     • Въ а҃-й, Свѧтыхъ Безсребреникѡвъ Космы и Дамїана
     • Въ г҃-й, Ѡбновленїе храма Свѧтагѡ ВеликомՃченика Геѡргїа, иже въ Лѵдѣ, и Свѧтыхъ МՃченикъ Акеѱімы, Іѡсифа и Аїѳала
      • [с.] 40
     • Въ и҃-й, Соборъ Архїстратига Мїхаила, и прочихъ Безплотныхъ Силъ
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
     • Въ а҃і-й,,Свѧтыхъ мՃченикъ Мины, Віктора, и Вїкентїа, и Преподобнагѡ Ѳеодѡра СтՃдіта
      • [с.] 44
     • Въ в҃і-й, иже во Свѧтыхъ Отца нашегѡ Іѡанна Милостивагѡ, и Преподобнагѡ Отца нашегѡ Ніла
      • [с.] 45
     • Въ г҃і-й, иже во Свѧтыхъ Отца нашегѡ Іѡанна Архїепископа Кѡнстантїнополскагѡ ЗлатоՃстагѡ
      • [с.] 46
     • Въ д҃і-й, Свѧтагѡ Славнагѡ и Всехвалнагѡ Апостола Фїліппа
      • [с.] 47
     • Въ ѕ҃і-й, Свѧтагѡ Апостола и Єѵаггеліста Матѳеа
     • Въ к҃-й, Предпразднство Пресвѧтыѧ Богородицы, и Преподобнагѡ Григорїа, и Свѧтагѡ Прокла
      • [с.] 48
     • Въ к҃а-й, Входъ во храмъ Пресвѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
     • Въ к҃є-й, Свѧтыѧ ВеликомՃченицы и ВсемՃдрыѧ Єкатеріны, и Свѧтагѡ ВеликомՃченика МеркՃрїа. Въ сей день ѿдаетсѧ Праздникъ входа Пресвѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • Въ л҃-й, Свѧтагѡ Апостола Андреа Первозваннагѡ
      • [с.] 54
      • [с.] 55
    • Мѣсѧцъ декемвріи
     • Въ д҃-й, Свѧтыѧ ВеликомՃченицы Варвары, и Преподобнагѡ Ѻтца нашегѡ Іѡанна Дамаскина
      • [с.] 56
     • Въ є҃-й, Преподобнагѡ отца нашегѡ Саввы ѡсвѧщеннагѡ
      • [с.] 57
      • [с.] 58
     • Въ ѕ҃-й, Иже во свѧтыхъ отца нашегѡ Нїколаа М̈̈ѵ̈рлѵ̈кійскагѡ ЧՃдотворца
      • [с.] 59
      • [с.] 60
     • Въ ѳ҃-й, Зачатїе свѧтыѧ Анны, матере Пресвѧтыѧ Богородицы, и воспоминанїе ѡбновленїй
      • [с.] 61
     • Въ а҃і-й настоѧщагѡ мѣсѧца, въ а҃-ю Недѣлю поетсѧ возслѣдованїе Свѧтыхъ Праотецъ
      • [с.] 62
      • [с.] 63
     • Въ в҃і-й, Преподобнагѡ и Богоноснагѡ отца нашегѡ Спѵ̈рїдѡна ЧՃдотворца
      • [с.] 64
      • [с.] 65
     • Въ є҃і-й, Свѧтагѡ СвѧщенномՃченика Елеѵѳерїа. (а҃)
      • [с.] 66
      • [с.] 67
     • Въ з҃і-й, Свѧтагѡ Пророка Данїила, и Свѧтыхъ трїехъ Ѻтрокѡвъ
     • Недѣлѧ предъ Рождествомъ Хрїстовымъ
      • [с.] 68
      • [с.] 69
     • Въ к҃-й, Свѧтагѡ СвѧщенномՃченика Ігнатїа, и Предпразднство Рождества Хрїстова
      • [с.] 70
     • Недѣлѧ предъ Рождествомъ Хрїстовымъ
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • Въ к҃є-й, Еже по плоти Рождество Господа и Бога и Спаса нашегѡ ІисՃса Хрїста
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • Недѣлѧ по Рождествѣ Хрїстовѣ
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
     • Въ к҃ѕ-й, Соборъ Пресвѧтыѧ Богородицы, и Іѡсифа ѡбрՃчника
      • [с.] 88
     • Недѣлѧ по Рождествѣ Хрїстовѣ
      • [с.] 89
     • Въ к҃з-й, Свѧтагѡ ПервомՃченика и Архїдїакона Стефана, и Преподобнагѡ Ѳеодѡра
     • Въ л҃а-й, Ѿдаетсѧ Праздникъ Хрїстова Рождества аще слՃчитсѧ въ Недѣлю
      • [с.] 90
      • [с.] 91
    • Мѣсѧцъ іанՃаріи
     • Въ а҃-й, Ѡбрѣзанїе Господа нашегѡ ІисՃса Хрїста, и памѧть иже во Свѧтыхъ отца нашегѡ Васілїа великагѡ
      • [с.] 92
      • [с.] 93
      • [с.] 94
     • Недѣлѧ предъ Просвѣщенїемъ
      • [с.] 95
     • Въ ѕ҃ -й, Свѧтое Богоѧвленїе Господа нашегѡ ІисՃса Хрїста
      • [с.] 96
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
      • [с.] 100
      • [с.] 101
      • [с.] 102
      • [с.] 103
      • [с.] 104
     • Въ з҃ -й Соборъ Честнагѡ Славнагѡ Пророка Предтечи и Крестителѧ Іѡанна
      • [с.] 105
     • Недѣлѧ по Просвѣщенїи
      • [с.] 106
     • Въ а҃і -й, Преподобнагѡ отца нашегѡ Ѳеодосїа общихъ житїй началника
      • [с.] 701 [107]
      • [с.] 108
     • Аще слՃчитсѧ начинатисѧ Трїѡди въ в҃і-й ІаннՃар.
      • [с.] 109
      • Аще слՃчитсѧ Ѿданїе богоѧвлинїѧ въ Недѣлю
       • [с.] 110
      • Аще сՃть двѣ Недѣли
      • Аще слՃчатсѧ три
      • Аще ли слՃчатсѧ четыри
       • [с.] 111
     • Въ з҃і-й, Преподобнагѡ и Богоноснагѡ отца нашегѡ Антонїа великагѡ
      • [с.] 112
     • Въ и҃і-й, Иже во Свѧтыхъ отецъ нашихъ Аѳанасїа и Кѵ̈рілла
      • [с.] 113
      • [с.] 114
     • Въ к҃-й, Преподобнагѡ отца нашегѡ Єѵѳѵмїа Великогѡ
      • [с.] 115
     • Въ к҃а-й, Свѧтагѡ МՃченика Неофѵта
      • [с.] 116
     • Въ к҃є-й, Иже во Свѧтыхъ отца нашегѡ Григорїа Архїепископа Кѡнстантінѧ града, Богослова
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
     • Въ к҃з-й, Пренесенїе мощей иже во Свѧтыхъ отца нашегѡ Іѡанна ЗлатоՃстагѡ
      • [с.] 120
     • Въ л҃-й, Иже во Свѧтыхъ Отцевъ нашихъ и вселенскихъ ѹчителей, Васілїа велик. Григорїа Богослова, и Іѡанна ЗлатоՃстагѡ
      • [с.] 121
      • [с.] 122
      • [с.] 123
    • Мѣсѧцъ феврՃаріи
     • Аще слՃчитсѧ а҃-й мѣсѧца, въ Недѣлю Мытарѧ и Фарїсеа[...]
      • [с.] 124
     • Въ в҃й, Срѣтенїе Господа нашегѡ ІисՃса Хрїста
      • [с.] 125
      • [с.] 126
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • Недѣлѧ по Праздницитѣ, аще бՃдетъ и Трїѡдь
       • [с.] 129
      • Недѣлѧ по Праздницитѣ, аще бՃдетъ внѣ Трїѡди
       • [с.] 130
       • [с.] 131
       • [с.] 132
      • Ѡ ѿданїи Срѣтенїѧ
       • [с.] 133
     • Въ і҃-й. Свѧтагѡ СвещенномՃченика Харалампїа ЧՃдотворца
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
     • Въ к҃д-й первое и второе ѡбрѣтенїе честныѧ главы предтечевы
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
    • Мѣсѧцъ мартъ
     • Въ ѳ҃-й, Свѧтыхъ четыредесѧти мՃченикѡвъ
      • [с.] 147
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
      • [с.] 152
     • Въ к҃є-й, Благовѣщенїе пресвѧтыѧ владычицы нашеѧ Богородицы и приснодѣвы Маріи
      • [с.] 153
      • [с.] 154
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
      • [с.] 159
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
      • [с.] 167
      • [с.] 168
      • [с.] 169
      • [с.] 170
      • [с.] 171
      • [с.] 172
      • [с.] 173
      • [с.] 174
      • [с.] 175
      • [с.] 176
      • [с.] 177
      • [с.] 178
      • [с.] 179
      • [с.] 180
      • [с.] 181
      • [с.] 182
      • [с.] 183
      • [с.] 184
    • Мѣсѧцъ апрілліи
     • Въ к҃г-й, Свѧтагѡ славнагѡ великомՃченика Геѡргїа побѣдоносца
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
     • Въ к҃є-й, Свѧтагѡ Апостола и єѵаггеліста Марка
      • [с.] 192
    • Мѣсѧцъ маіи
     • Во в҃-й, иже во свѧтыхъ отца нашегѡ Аѳанасїа великагѡ, Патрїарха Алеѯандрійскагѡ
      • [с.] 193
      • [с.] 194
     • Во и҃-й, Свѧтагѡ славнагѡ Апостола и єѵаггеліста Іѡанна Богослова, и преподобнагѡ Арсенїа великагѡ
      • [с.] 195
      • [с.] 196
      • [с.] 197
      • [с.] 198
      • [с.] 199
      • [с.] 200
     • Въ к҃а-й Свѧтыхъ славныхъ великихъ боговѣнчанныхъ царей и равноапостолѡвъ Кѡнстантіна и Єлены
      • [с.] 201
      • [с.] 202
      • [с.] 203
      • [с.] 204
      • [с.] 205
      • [с.] 206
     • Въ к҃є-й Третїе ѡбрѣтенїе честныѧ главы Предтечевы
      • [с.] 207
    • Мѣсѧцъ іՃніи
     • Въ д҃і-й Свѧтагѡ пророка Єлїссеа, и во свѧтыхъ отца нашегѡ Меѳодїа Патрїарха Кѡнстантінѧ града
      • [с.] 208
     • Въ к҃д-й, рождество честнагѡ славнагѡ пророка, предтечи и крестителѧ Іѡанна
      • [с.] 209
      • [с.] 210
     • Въ к҃ѳ-й, Свѧтыхъ славныхъ, всехвалныхъ и первоверховныхъ Апостѡлъ, Петра и Паѵла
      • [с.] 211
      • [с.] 212
      • [с.] 213
     • Въ л҃-й, Свѧтыхъ славныхъ, всехвалныхъ Аостолѡвъ в҃і
      • [с.] 214
      • [с.] 215
    • Мѣсѧцъ іՃліи
     • Въ а҃-й, Свѧтыхъ Безсребренникѡвъ и чՃдотворцевъ Космы и Дамїана
     • Во в҃-й, Положенїе честныѧ ризы пресвѧтыѧ Богородицы во Влахернѣ
      • [с.] 216
      • [с.] 217
     • Въ є҃-й, Преподобнагѡ отца нашегѡ Аѳанасїа Аѳѡнскагѡ
     • Въ а҃і-й, Свѧтыѧ великомՃченицы и всехвалныѧ Єѵфимїи, и свѧтыѧ Ольги
      • [с.] 218
      • [с.] 219
     • Въ з҃і-й, Свѧтыѧ великомՃченицы Маріны
      • [с.] 220
     • Въ к҃-й, Свѧтагѡ славнагѡ пророка Илїи Ѳесвітѧнина
      • [с.] 221
      • [с.] 222
     • Въ к҃є-й, ѹспенїе свѧтыѧ Анны Матере свѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 223
     • Въ к҃з-й, Свѧтагѡ великомՃченика и цѣлителѧ Пантелеимона
      • [с.] 224
     • Въ л҃а-й, Свѧтагѡ и праведнагѡ Єѵдокіма, и предпразднство происхожденїѧ честнагѡ и животворѧщагѡ креста
    • Мѣсѧцъ аѵгՃстъ
     • Въ а҃-й, Свѧтыхъ седми мՃченикъ Маккавей, и Матере ихъ Соломоніи, и ѹчителѧ ихъ Єлеазара
      • [с.] 225
     • Во в҃-й, Пренесенїе мощей свѧтагѡ первомՃченика и Архїдїакона Стефана
      • [с.] 226
      • [с.] 227
      • [с.] 228
      • [с.] 229
      • [с.] 230
     • Въ є҃-й, Предпразднство преѡбраженїѧ, и свѧтагѡ мՃченика Єѵсїгніа
      • [с.] 231
     • Въ ѕ҃-й, Свѧтое преѡбраженїе Господа и бога и спаса нашегѡ ІисՃса Хрїста
      • [с.] 232
      • [с.] 233
      • СՃббѡта по праздницѣ
      • Недѣлѧ по праздницѣ
       • [с.] 234
     • Въ г҃і-й настоѧщагѡ мѣсѧца, ѿдаетсѧ праздникъ преѡбраженїѧ
      • [с.] 235
     • д҃і-й, Предпразднство ѹспенїѧ пресвѧтыѧ Богородицы, и свѧтагѡ пророка Мїхеа
      • [с.] 236
     • Въ є҃і-й, Ѹспенїе пресвѧтыѧ владычицы нашеѧ Богородицы
      • [с.] 237
      • [с.] 238
      • [с.] 239
     • Въ ѕ҃і-й, Еже ѿ едесса пренесенїе нерՃкотвореннагѡ образа Господа нашегѡ ІисՃса Хрїста, рекше свѧтагѡ ѹбрՃса, въ Константінь градъ, и свѧтагѡ МՃченика Дїомида
      • [с.] 240
      • СՃббѡта по праздницѣ
      • Недѣлѧ по праздницѣ
       • [с.] 241
     • Въ к҃г-й, ѿдаетсѧ праздникъ ѹспенїѧ пресвѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 242
      • [с.] 243
     • Въ к҃ѳ-й, Ѹсѣкновенїе честныѧ главы честнагѡ славнагѡ пророка предтечи и крестителѧ Іѡанна
      • [с.] 244
      • [с.] 245
     • Въ л҃а-й, Положенїе честнагѡ поѧса пресвѧтыѧ Богородицы
      • [с.] 246
   • Ѹставъ изѡбраженїѧ. Свѧтыѧ и великїѧ четыредесѧтницы, сіесть Тріѡди
    • Въ недѣлю, Мытарѧ и Фарїсеа
     • [с. 247]
     • [с.] 248
    • Недѣлѧ БлՃднагѡ сына
     • [с.] 249
    • СՃббѡта мѧсопՃстнаѧ
     • [с.] 250
    • Недѣлѧ мѧсопՃстнаѧ
     • [с.] 251
     • [с.] 252
    • СՃббѡта сыропՃстнаѧ
    • Недѣлѧ сыропՃстнаѧ
     • [с.] 253
     • [с.] 254
    • Въ понедѣлникъ а҃-ѧ седмицы
    • Въ тойже понедѣлникъ вечера
     • [с.] 255
     • [с.] 256
    • Въ средՃ первыѧ седмицы
     • [с.] 257
    • Въ пѧтокъ первыѧ седмицы
     • [с.] 258
    • Въ сՃббѡтՃ а҃-ѧ седмицы свѧтагѡ Ѳеодора
     • [с.] 259
    • Недѣлѧ перваѧ постѡвъ, православїѧ
     • [с.] 260
     • [с.] 261
    • Въ средՃ вторыѧ седмицы
     • [с.] 262
    • Въ пѧтокъ вторыѧ седмицы
    • Въ сՃббѡтՃ вторыѧ седмицы
     • [с.] 263
    • Въ недѣлю вторՃю свѧтагѡ поста, поетсѧ возслѣдованїе свѧтагѡ Григорїа паламы
     • [с.] 264
    • Въ средՃ третїѧ седмицы
    • Въ пѧтокъ третїѧ седмицы
     • [с.] 265
    • Недѣлѧ третїѧ свѧтыхъ постѡвъ крестопоклоннаѧ
     • [с.] 266
     • [с.] 267
     • [с.] 268
    • Въ средՃ четвертыѧ седмицы
     • [с.] 269
    • Въ пѧтокъ четвертыѧ седмицы
    • Въ недѣлю четвертՃю свѧтыхъ постѡвъ поетсѧ возслѣдованїе свѧтагѡ Іѡанна лѣствичника
     • [с.] 270
    • Въ средՃ пѧтыѧ седмицы
     • [с.] 271
     • Ѡ велицѣмъ канѡнѣ
      • [с.] 272
      • [с.] 273
      • [с.] 274
    • Въ пѧтокъ пѧтыѧ седмицы
     • Ѡ Акаѳїстѣ
      • [с.] 275
      • [с.] 276
      • [с.] 277
    • Въ Недѣлю є҃. свѧтыхъ постѡвъ, поетсѧ кՃпнѡ и слՃжба преподобныѧ Маріи Єгѵптѧныни
     • [с.] 278
     • [с.] 279
    • Въ средՃ Ваїй
    • Въ пѧтокъ Ваїй
     • [с.] 280
    • Въ сՃббѡтՃ ЛазаревՃ
     • [с.] 281
    • Въ недѣлю Ваїй
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
    • Во свѧтый и великїй понедѣлникъ
    • Во свѧтый и великїй вторникъ
     • [с.] 285
    • Во свѧтՃю и великՃю средՃ
    • Во свѧтый и великїй четвертокъ
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
    • Во свѧтый и великїй пѧтокъ
     • [с.] 289
     • [с.] 290
    • Во свѧтՃю и великՃю сՃббѡтՃ
     • [с.] 291
     • [с.] 292
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
    • Ѡ извѣстномъ изслѣдованїи Пасхалїи
     • [с. 296]
     • [с.] 297
   • Начало Пентикостарїа
    • Во свѧтՃю и великՃю Недѣлю Пасхи
     • [с. 298]
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
    • Въ пѧтокъ свѣтлыѧ седмицы поетсѧ возслѣдованїе Живопрїемнагѡ источника
     • [с.] 303
     • [с.] 304
    • Въ недѣлю Антїпасхи, сіесть ѡсѧзанїѧ свѧтагѡ Апостола Ѳѡмы
     • [с.] 305
     • [с.] 306
    • Въ недѣлю третїю по посцѣ, свѧтыхъ женъ Мѵ̈роносицъ, и Іѡсифа праведнагѡ
     • [с.] 307
    • Въ недѣлю четвертՃю разслабленнагѡ
     • [с.] 308
    • Во вторникъ д҃-ѧ седмицы вечера
     • [с.] 309
    • Въ недѣлю є҃-ю Самарѧныни
     • [с.] 310
    • Въ недѣлю ѕ҃-ю слѣпагѡ
     • [с.] 311
     • [с.] 312
     • [с.] 313
     • [с.] 314
    • Въ четвертокъ вознесенїѧ
     • [с.] 315
    • Въ недѣлю седмՃю свѧтыхъ отецъ
     • [с.] 316
    • Въ пѧтокъ тоѧжде седмицы ѿдаетсѧ праздникъ вознесенїѧ
     • [с.] 317
    • Въ недѣлю свѧтыѧ пѧтдесѧтницы
     • [с.] 318
     • [с.] 319
    • Въ понедѣлникъ свѧтагѡ дՃха
     • [с.] 320
    • Въ сՃббѡтՃ по пѧтдесѧтницѣ, ѿдаетсѧ праздникъ свѧтыѧ пѧтдесѧтницы
     • [с.] 321
    • Въ недѣлю всѣхъ свѧтыхъ
     • [с.] 322
     • [с.] 323
  • Различнїи чинове
   • Чинъ бываемый на избранїе патрїарха первовозводимагѡ на патрїаршество
    • [с. 324]
   • Чинъ бываемый на избранїе патрїарха, вторицею возводимагѡ на патрїаршескїй престолъ
    • [с.] 325
   • Чинъ бываемый на избранїе Блаженнѣйшагѡ (а҃)
    • [с.] 326
   • Чинъ бываемый на рՃкоположенїе Господарѧ (влашкагѡ или молдавскагѡ или инагѡ коегѡ)
    • [с.] 327
    • [с.] 328
   • Ѡ тридесѧтихъ сребренницѣхъ
   • Ѡ ѿпՃстителномъ тропарѣ
   • Ѡ степенныхъ
    • [с.] 329
   • Ѡ ірмосѣхъ
   • Ѡ пѣснехъ
   • Ѡ канѡнѣ
    • [с.] 330
   • [...] пѣснехъ
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
   • Ѡ ѵпакои (ѡ послՃшанїи)
    • [с.] 334
   • Ѡ кондацѣ
   • Ѡ ікосѣ
   • Ѡ катавасїѧхъ
    • [с.] 335
   • Здѣ назначаемъ когда подобаетъ бити въ било (сирѣчь клепати) въ Господскихъ праздницѣхъ
    • [с.] 336
    • [с.] 337
   • Праздницы, въ нихже стоитъ свѧтѣйшїй Патрїархъ на вселенскомъ престолѣ
    • [с.] 338
    • [с.] 339
   • Ѡ хотѧщихъ сочетатисѧ бракомъ
    • [с.] 340
    • Мнѣнїе свѧтѣйшагѡ Патрїарха Кѡнстантінополскагѡ Г. Г. Григорїа шестагѡ
   • Послѣдованїе мертвенное надъ ѹсопшихъ
    • [с.] 341
    • [с.] 342
   • Шестагѡ вселенскагѡ собора ѡ памѧтехъ по ѹсопшихъ
    • [с.] 343
  • Погрѣшки
   • [с. 344]
  • Каталогъ въ настоѧщеи книзѣ содержащихсѧ именъ любородныхъ спомоществователеи
   • [с. 345]
   • [с.] 346
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]