Citation link:
Abstract:
Генерал Гурко и неговия полк по време на Руско-турската война (1877-1878).
 
Created:
1878
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740672219
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 720, оп. 5, а.е. 50-1.
 
Subject:
генерал; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar