Abstract:
Щабът на интендатството на I бърза дивизия. Полковник Петър Цанев по средата.
 
Created:
11.09.1937
 
Spatial:
гара Тулово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450424
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus