Citation link:
 • Етнографско изследване на село Каралий (Красен), Касъмска околия (Ген. Тошевска) 'Добруджа'
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354