Citation link:
 • Образъ на царскый ферманъ за решеніето на българскый въпросъ (по турски, по българскы и по грьцкы).
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Oригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Императорский Ферманъ
   • [с. 1]
   • 1.
   • 2.
    • [с.] 2
   • 3.
   • 4.
    • [с.] 3
   • 5.
   • 6.
   • 7.
    • [с.] 4
   • 8.
   • 9.
    • [с.] 5
   • 10.
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • 11-й.
    • [с.] 8
  • Αυτοκρατορικον φιρμανιον
   • [с. 9]
   • Αρθ. 1ον.
    • [с.] 10
   • Αρθ. 2ον.
   • Αρθ. 3ον.
   • Αρθ. 4ον.
    • [с.] 11
   • Αρθ. 5ον
   • Αρθ. 6ον
   • Αρθ. 7ον
   • Αρθ. 8ον.
    • [с.] 12
   • Αρθ. 9ον.
    • [с.] 13
   • Αρθ. 10ον.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Αρθ. 11ον.
    • [с.] 16
  • Фермани хумаюн
   • [с. 17]
   • [с.] 2 [18]
   • [с.] 3 [19]
   • [с.] 4 [20]
   • [с.] 5 [21]
   • [с.] 6 [22]
   • [с.] 7 [23]
   • [с.] 8 [24]
  • [Корица и последни страници]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]