Current View
Citation link:
Title:
Трикомпонентен модел на психопатни личностни характеристики в юношеска възраст : Автореферат / Светлина Колева ; Науч. ръководител Пламен Калчев.; Tricomponent model of psychopathic personality charachteristics in adolescence Svetlina Georgieva Koleva
 
Creator:
Колева, Светлина Георгиева; Koleva, Svetlina Georgieva; Калчев, Пламен Петров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Проф. направление: 3.2. Психология, възрастова и пед. психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Юноши психология.
 
*** *** ***
 
001:
001144904
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колева, Светлина Георгиева
 
245:
Трикомпонентен модел на психопатни личностни характеристики в юношеска възраст :| Автореферат /| Светлина Колева ; Науч. ръководител Пламен Калчев.
 
246:
Tricomponent model of psychopathic personality charachteristics in adolescence| Svetlina Georgieva Koleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1012. KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
60 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", Проф. направление: 3.2. Психология, възрастова и пед. психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Юноши| психология.
 
700:
Koleva, Svetlina Georgieva| Калчев, Пламен Петров| науч. ръководител