Current View
Citation link:
Title:
Изучаване на руски език с помощта на автентични текстове : Теория и практика : Автореферат / Росица Боянова Хаджигеоргиева ; Науч. ръководител Антония Димитрова Радкова ; Рец. Галина Николова Шамонина, Силвия Атанасова Петкова.; Learning russian using authentic texts Theory and practise Rositsa Boyanova Hadzigeorgieva
 
Creator:
Хаджигеоргиева, Росица Боянова; Hadzigeorgieva, Rosica Bojanova; Радкова, Антония Димитрова науч. ръководител; Шамонина, Галина Николова рец.; Петкова, Силвия Атанасова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец. 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по рус. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2019; Библиогр. с. 33-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Руски език методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001177402
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хаджигеоргиева, Росица Боянова
 
245:
Изучаване на руски език с помощта на автентични текстове :| Теория и практика : Автореферат /| Росица Боянова Хаджигеоргиева ; Науч. ръководител Антония Димитрова Радкова ; Рец. Галина Николова Шамонина, Силвия Атанасова Петкова.
 
246:
Learning russian using authentic texts| Theory and practise| Rositsa Boyanova Hadzigeorgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 290.0 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", науч. спец. 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по рус. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 33-34
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Руски език| методика на преподаването.
 
700:
Hadzigeorgieva, Rosica Bojanova| Радкова, Антония Димитрова| науч. ръководител| Шамонина, Галина Николова| рец.| Петкова, Силвия Атанасова| рец.