Current View
Citation link:
Title:
Стратегиите за местно развитие - инструмент за пространствен растеж : На примера на МИГ в България : Автореферат / Оник Арабян ; Науч. ръководител Косьо Стойчев.; Local development strategies – tool for spatial growth At the example of lag in Bulgaria Onik Arabjan
 
Creator:
Арабян, Оник; Arabjan, Onik; Стойчев, Косьо Христов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Coverage:
България стопанско райониране. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4 Науки за земята (Икономическа и социална география - регионално развитие) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Европейски съюз програми; Регионално развитие България.; Местно управление България.
 
*** *** ***
 
001:
001140849
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Арабян, Оник
 
245:
Стратегиите за местно развитие - инструмент за пространствен растеж :| На примера на МИГ в България : Автореферат /| Оник Арабян ; Науч. ръководител Косьо Стойчев.
 
246:
Local development strategies – tool for spatial growth| At the example of lag in Bulgaria| Onik Arabjan
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.326 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
61 с. :| табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4 Науки за земята (Икономическа и социална география - регионално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
610:
Европейски съюз| програми
 
650:
Регионално развитие| България.| Местно управление| България.
 
651:
България| стопанско райониране.
 
700:
Arabjan, Onik| Стойчев, Косьо Христов| науч. ръководител