Citation link:
  • Привремен закон за народните горски чети за 1867 лето
    • Предна корица
    • Привремен закон за народните горски чети за 1867 лето
    • Задна корица