Citation link:
Abstract:
Хасковски опълченци от Руско-Турската война.
 
Created:
1920
 
Spatial:
Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081949
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 551К
 
Subject:
Руско-турска война; опълченец; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar