Current View
Title:
Концептуальное поле "фрукты" в русской и болгарской лингвокультурах : Автореферат / Ирина Иванова Манова ; Науч. ръководител Ростислав Александров Станков.; Концептуално поле "плодове" в руската и българската лингвокултура; <<The>> conceptual field of "fruits" in the Russian and the Bulgarian comparative linquistics Irina Ivanova Manova
 
Creator:
Манова, Ирина Иванова; Manova, Irina Ivanova; Станков, Ростислав Александров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Славянски езици (Съпоставителна лингвокултурология) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руски език 2017; Библиогр. с. 58-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Руски език връзка и взаимодействие с други езици.; Български език връзка и взаимодействие с други езици.; Езикознание, сравнително.
 
*** *** ***
 
001:
001141163
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Манова, Ирина Иванова
 
245:
Концептуальное поле "фрукты" в русской и болгарской лингвокультурах :| Автореферат /| Ирина Иванова Манова ; Науч. ръководител Ростислав Александров Станков.
 
246:
Концептуално поле "плодове" в руската и българската лингвокултура| <<The>> conceptual field of "fruits" in the Russian and the Bulgarian comparative linquistics| Irina Ivanova Manova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 393.0 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
[64] с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор". Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, науч. специалност Славянски езици (Съпоставителна лингвокултурология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по Руски език| 2017
 
504:
Библиогр. с. 58-63
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Руски език| връзка и взаимодействие с други езици.| Български език| връзка и взаимодействие с други езици.| Езикознание, сравнително.
 
700:
Manova, Irina Ivanova| Станков, Ростислав Александров| науч. ръководител