Current View
Citation link:
 
Title:
Медико - биологични науки, профилактична медицина и обществено здраве, т.1: Юбилейна научна конференция, Стара Загора, 18-20 октомври 2002
 
Date of Issue:
2002
 
Publisher:
Медицински факултет, Тракийски университет - Стара Загора
 
Type:
Other
 
Language:
bul