Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Царският адютант Сирко Станчев със съпругата си.
 
Created:
януари 1932
 
Spatial:
Рила планина, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450544
 
Subject:
1930; туризъм; AthPlus