Current View
Citation link:
Title:
Експериментално изследване на структурата на атомни ядра с[ъс] 120 [по-малко или равно на] N [по-малко или равно на] 126 : Автореферат / Милена Стоянова ; Науч. ръководител Георги Райновски ; Рец. Елена Александрова Стефанова, Венцислав Русанов Янков.; Experimental study of atomic structure in nuclei with 122 ≤ N ≤ 126 Milena Kristianova Stoyanova
 
Creator:
Стоянова, Милена Кристианова; Stojanova, Milena Kristianova; Райновски, Георги Иванов науч. ръководител; Стефанова, Елена Александрова рец.; Янков, Венцислав Русанов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки, науч. спец. Ядрена физика СУ "Св. Климент Охридски", [Физ. фак., Кат. "Атомна физика"] 2020; Библиогр. с. 47-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Атомно ядро.
 
*** *** ***
 
001:
001178176
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стоянова, Милена Кристианова
 
245:
Експериментално изследване на структурата на атомни ядра с[ъс] 120 [по-малко или равно на] N [по-малко или равно на] 126 :| Автореферат /| Милена Стоянова ; Науч. ръководител Георги Райновски ; Рец. Елена Александрова Стефанова, Венцислав Русанов Янков.
 
246:
Experimental study of atomic structure in nuclei with 122 ≤ N ≤ 126| Milena Kristianova Stoyanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.507 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
II, 48 с. :| с табл., цв. ил., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.1. Физ. науки, науч. спец. Ядрена физика| СУ "Св. Климент Охридски", [Физ. фак., Кат. "Атомна физика"]| 2020
 
504:
Библиогр. с. 47-48
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Атомно ядро.
 
700:
Stojanova, Milena Kristianova| Райновски, Георги Иванов| науч. ръководител| Стефанова, Елена Александрова| рец.| Янков, Венцислав Русанов| рец.