Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Димитър Благоев (първи ред, трето отляво), Георги Кирков (първи ред, първи отляво) и Георги Димитров (втори ред, четвърти отляво) с делегати на ХVІ конгрес на БРСДП (тесни социалисти).
 
Created:
19-22.07.1909
 
Spatial:
Варна, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160119
 
IsFormatOf:
Г І 16/6
 
Subject:
политик; партия; конгрес; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov