Citation link:
Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Димо Кьорчев (в дясно) с български депутати и журналисти, Германия, 1916 г.
 
Created:
1916 г.
 
Spatial:
Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950557
 
IsFormatOf:
Сн. 536-4/81
 
Subject:
юрист; политик; писател; журналист; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld