Abstract:
Рачо Славейков (1857-1931) е български военен деец, публицист и преводач. Рачо Славейков на мост. Оригинал в кафяво.
 
Created:
около 1904
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум на Рачо Славейков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180017
 
IsFormatOf:
Инв. № 179
 
Subject:
парк; река; военен деец; учен; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople